cevrelogo
Sevgili Aday Öğrenci   Bölüm Tanitimı   Kabul Koşulları   Kayıt İşlemleri   Öğrenme Ortamları 
Beslenme   Sağlık   Çift Anadal / Yandal   Yatay & Dikey Gecis
Çift Anadal / Yandal EĞitimi

Üniversitelerde Çift Anadal ve Yandal eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu'nun "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASKARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında tanmlanmış ve uygulanmaktadır


CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddeleri:


Yandal programı

MADDE 15 – (1) Üniversitenin bir diploma programına kayıtlı olup, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen koşulları sağlayan öğrenciler, ilgili birimin kurul kararı ve Senatonun onayıyla Üniversite içinde başka bir programdan sınırlı sayıda ders alarak yandal sertifikası alabilirler.

Çift anadal programı

MADDE 14 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Aras ında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte öngörülen koşulları sağlayan öğrenciler, ilgili birimin kurul kararı ve Senatonun onayıyla Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilirler.


Bu kapsamda üniversitemizde de, söz konusu eğitimler, 
Cumhuriyet Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi'ne ve
Cumhuriyet Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi'ne göre yürütülmektedir.

Bölümümüz öğrencileri, fakültemizin tüm bölümlerinde belirlenmiş kontenjanlar ve başvuru değerlendirme sıralamalarına göre Çift Anadal veya Yandal eğitimi yapabilmektedirler. 2013-2014 eğitim/öğretim yılı sonu itibarıyla diğer bölümlerden toplam 20 öğrenci bölümümüzde, bizin 9 öğrencimiz de diğer bölümlerde Çift Anadal eğitimlerini sürdürmektedirler. Benzer şekilde, diğer bölümlerden 2 öğrenci bölümümüzde, bizim 1 öğrencimiz de başka bölümde Yandal eğitimini sürdürmektedir.

....