Özgörev

 

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün özgörevi; Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında verdiği yüksek kalitede, kendini sürekli geliştiren ve güncelleyen eğitim-öğretim hizmetleri ile öncelikle; çevre problemlerini tanımlayabilen, bu problemlere mühendislik çözümleri üretebilen ve uygulayabilen, problemlere sistematik ve çok yönlü (ekonomik, çevresel, sosyal, sürdürülebilirlik, sağlık, güvenlik v.b.)  yaklaşıp farklı çözüm alternatifleri geliştirebilen, mesleki deneysel çalışmalar yürütüp elde ettiği sonuçları değerlendirebilen, çevre sorunlarının çözümüne ve/veya çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tesisler tasarlayabilen, kurabilen ve işletebilen, kamu ve sanayi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma, ayrıca, çalışmalarına akademik olarak devam etmek isteyenler için yeterli altyapıya sahip, analitik düşünebilen, yaratıcı, araştıran ve sorgulayan, kendini sürekli geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde sorumluluk alabilen ve farklı disiplinlerden insanlarla takım çalışması yapabilen, rekabet edebilen ve liderlik yapabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve katkıda bulunabilen, mevcut bilgi ve teknolojileri kullanabilen, kendine güvenen, mesleki sorumluluk sahibi ve etik değerlere bağlı, çağdaş, çevreye duyarlı çevre mühendislerinin yetişmesini sağlamaktır.  Bilimsel araştırmalar, yayınlar ve projeler yaparak yeni bilgi ve/veya teknolojiler üretmek, çevre sorunlarına çözüm bulmak ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, ayrıca, verdiği lisansüstü eğitim ile bilim insanlarının yetişmesini sağlamak Çevre Mühendisliği Bölümü’nün yürüttüğü faaliyetler arasındadır.