Çevre Mühendisliği Bölümü

 

Dünya’da ve ülkemizde nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, turizm ve doğal ya da denetlenmeyen afetler nedeniyle çevremiz giderek daha çok kirlenmektedir. Günümüzde çevre sorunları, insanı kendi kendisiyle hesaplaşma noktasına getiren bir boyuta ulaşmıştır. Bu sorunlara acilen çözüm getirilmezse çok yakın bir zamanda dünyamız büyük bir çöplüğe dönüşecektir. İşte bu gerçeklerden yola çıkarak, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çevre sorunlarının araştırılması, tanımlanması ve bu sorunlara ilişkin çözümlerin üretilmesine yönelik olarak bir altyapı oluşumuna gereksinim duyulmuştur. Bu doğrultuda da Mühendislik Fakülteleri çatısı altında eğitim ve öğretim veren Çevre Mühendisliği Bölümleri açılmıştır.

C.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü de 1988 yılında çevre sorunları ile ilgili büyüyen endişelere yanıt verebilmek su, hava ve toprak kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için gereksinim duyulan, profesyonel sorumlulukları üstlenebilecek nitelikli mühendisler yetiştirmek üzere kurulmuştur. 1989-1990 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bölüm akademik kadrosunda, 4 Profesör, 1 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Bölüm elemanlarının birçok yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra gerek kendi üniversitemiz bünyesinde yapılan ve gerekse diğer üniversiteler ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen bir çok sempozyum ve kongrede başarıyla sunulmuş bir çok bildirileri mevcuttur.  13-15 Ekim 2004 tarihinde ulusal düzeyde bir Çevre Kongresi, bölümümüz öncülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Çevre Mühendisliği Bölümü; Çevre Teknolojisi ve Çevre Bilimleri olmak üzere 2 ana bilim dalından oluşmaktadır. Ana bilim dallarındaki uzman akademik kadrosu ile Lisans eğitiminin yanı sıra Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimi de vermektedir

Bölümümüzde hepsi aynı koridorda bulunan ikisi 90, biri 110 ve bir diğeri de 126  kişilik olmak üzere dört derslik mevcuttur. Bu dersliklerden tamamı görsel eğitim için tam donanımlıdır

1999 yılında Çevre Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan Çevre Kulübü, bölümümüz öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri için değişik sosyal, kültürel ve sportif alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca yıl içinde Sivas çevresinde ve Türkiye genelinde çeşitli geziler kulüp öncülüğünde düzenlenmektedir.

Bölümümüzde bugüne kadar Bölüm Başkanlığı görevini yürüten  öğretim üyeleri

  Tarih              Bölüm Başkanı
1989-1990   Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZÇELİK
1990-1995   Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT
1995-1998   Prof. Dr. İbrahim PEKER
1998- 2007  Prof. Dr. Ali YILMAZ
2007- 2013  Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ
2013-              Prof.Dr. Meltem Sarıoğlu CEBECİ

Bölümümüz BOLOGNA süreci kapsamındaki uyum çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda bölümümüz hakkında detay bilgiler, ders programları ve içerikleri de ayrıca haırlanmıştır