Program Çıktılarımız

 Çevre Mühendisliği Bölümümüzün Program Çıktıları

A) EĞİTİM

a.1 Temel mühendislik bilgilerini edinme ve uygulama becerisi kazandırma

a.2 Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma (risk, güvenlik ve mevzuat vb.) sahip olma becerisini kazandırma

a.3 Mühendislik problemlerini küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda anlama yeteneğini kazandırma

 

B) PROBLEM ÇÖZME VE TASARLAMA

b.1 Deney tasarlama ve yürütme ile ortaya çıkan veriyi analiz etme ve yorumlama becerisini kazandırma

b.2 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi sınırlar içerisinde, bir sistemi, parçayı ya da işlemi tasarlama becerisini kazandırma

b.3 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma yetkinliğini kazandırma

 

C) SOSYAL GELİŞME

c.1 Disiplinler arası çalışma gruplarında görev alabilme yetkinliğini kazandırma

c.2 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazandırma

c.3 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini kazandırma

c.4 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincini kazandırma

 

D) ÇEVRE BİLİNCİ

d.1 Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına vakıf olma becerisi ve yetkinliğini kazandırma

d.2 Çağın ve ülkenin sorunları hakkında bilgi sahibi olup, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarını yorumlayabilme yeteneğini kazandırma