YAZ OKULU

logoMASTER

Üniversitemizde, üniversitemiz öğrencilerinin yanısıra başka üniversite öğrencilerinin de ders alabileceği yaz okulu programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda yaz okulunda açılmış olan dersler arasından, öğrenciler çeşitli nedenlerle alamadıkları, alıp başarısız oldukları dersleri, başarılı öğrenciler için uygun görülmesi durumunda üst sınıftan bazı dersleri alabilmeleri olanağı sağlanmaktadır.