Farabi Değişim Programı

logoMASTER

Farabi Değişim Programı Nedir?

 Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

FARABİ İŞLEYİŞ SÜRECİ

            GİDEN ÖĞRENCİ

1-15 MART / 1- 15 EKİM Farabi Değişim Programı sürecinin başlaması, Öğrenciler tarafından Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formlarının Farabi ofisine teslim edilmesi
15-20 MART / 15-20 EKİM Farabi Aday Öğrencilerinin Belirlenmesi ve Farabi web sayfasından sonuçların ilan edilmesi, ilgili Üniversitelere aday öğrencilerin belgelerinin gönderilmesi,
15-30 NİSAN / 15-30 KASIM Ön kabul alan öğrencilerin ilan edilmesi ve ön kabul alan öğrencilerin ilgili üniversitelere gönderilmek üzere hazırlayacakları belgelerin Farabi ofisine son teslim tarihi

ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU SÜRECİ

GÜZ DÖNEMİ: 01 Mart- 15 Mart

BAHAR DÖNEMİ: 01 Ekim- 15 Ekim

  • Giden öğrenci başvuruları güz ve bahar olmak üzere yılda iki kere yapılır. Güz başvuruları bir dönemlik (yalnızca güz) ya da bir yıllık (güz + bahar) yapılabilirken, bahar başvuruları yalnızca bir dönem (yalnızca bahar) için yapılır.
  • 15 günlük süre içerisinde başvurular başlatılır. Başvuru süresi öne alınamaz ya da uzatılamaz.Başvuru süresi öncesinde ve sonrasında hiçbir başvuru kabul edilemez.
  • Öğrenciler Üniversitemiz Farabi web sayfasında yer alan anlaşmalı olduğumuz üniversite protokolleri ve kontenjanları inceleyerek gitmek istedikleri üniversiteleri belirleyebilirler.
  • Öğrenciler, gitmek istediği üniversiteye başvurmak için aday başvuru formlarını ve gerekli belgeleri hazırlayarak Farabi Ofisimize teslim ederler. Gerekli belgeler Farabi web sayfası belgeler belümünde mevcuttur.
  • Öğrenciler Aday Öğrenci Başvuru Formunda yanlız bir üniversite tercih edebilir.

Aday Başvurusu için istenen belgeler:

Aday Öğrenci Başvuru Formu ( imzalı bilgisayar ortamında olmak üzere 2 nüsha hazırlanır)
Transkript (2 adet)
Nüfüs Cüzdan Fotokobisi (2 adet)
Aday Başvuru Formu bilgisiyar ortamında doldurulacaktır. Fotoğrafsız ve imzasız başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrenci Değişimi Başvuru Kriterleri

Öğrencinin Cumhuriyet Üniversitesi programlarında kayıtlı , lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması
Lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 53,33/100 (4’lük sistemde 2) olması
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 65/100 (4’lük sistemde2.5) olması
Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfı tamamlamış olmak, Yüksek lisans ve doktora programlarının ilk dönemlerini tamamlamış olmak.

Detaylı bilgi için üniversitemizin Farabi Koordinasyon Programı sayfasını ziyaret ediniz