Staj

Bölümümüz öğrencileri 4 yıllık Eğitim/Öğretim faaliyetleri içerisinde toplam 45 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.  Staj çalışmaları 2. sınıfın sonundan (4. yarıyıldan) itibaren yaz dönemlerinde olmak üzere yapılabilmektedir. 45 iş günü stajı bir yaz döneminde tamamlayamayan, farklı dönemlerde farklı kurumlrda staj yapmak isteyen  veya stajının tamamı veya bir kısmı kabul edilmeyen öğrencilerimiz 3. ve 4. sınıfın sonunda yaz dönemlerinde de staj eksiklerini tamamlayabilirler.

Öğrencilerimiz, çeşitli kurumlardan bölümümüze tanınan kontenjanlar kapsamında staja gidebilecekleri gibi, kendilerinin irtibat kurdukları ve Çevre Mühendisliği alanında veya yakın ve ilgili konularda faaliyet gösteren kurumlarda da bölümün onayını alarak staj yapabilirler. Her koşulda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca stajyer öğrencilerin staj süreleri boyunca sigorta primleri, üniversite tarafından ödeneceği için, staj yapılacak kurumdan, “kurumumuzda staj yapabilir” onay belgelerini alarak böümümüze teslim etmeleri gerkmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimiz, kendilerinin irtibat kurdukları kurumlara resmi olarak başvurabilmeleri için örnek bir form dilekçe hazırlanmıştır.

Staj konusunda detaylı bilgi için “Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi“ni okuyunuz